Tiedote Rakennus Auvinen Oy yritysjärjestelyistä

Tiedote_kuva_Auvinen

Rakennus Auvinen Oy vahvistaa organisaatiotaan. 2.10.2015 yhtiö on saanut uuden osakkaan Pekka Lakosalmen. Pekan vastuualueina ovat mm. nimettyjen projektien projektipäällikön tehtävät, laskenta sekä yrityksen ja eri toimintojen kehittäminen.

Samalla päivämäärällä on myös perustettu Rakennus Auvinen Oy:n sisaryritys, LVI Auvinen Oy, jonka toimitusjohtajaksi ja yhdeksi osakkaaksi on tullut Miika Latvakoski. Miika toimii jatkossa saneerausten KVV työnjohtajana sekä kantaa päävetovastuun yrityksen toiminnasta.

Tehdyillä yritysjärjestelyillä yhtiö vahvistaa ennestään hyvää palvelukokonaisuuttaan ja osaamistaan asunto-osakeyhtiöiden putkiremonteissa ja käyttövesisaneerauksissa. Meidät tunnetaan jatkossakin aikataulujen pitävyydestä, laadusta, sekä uusien toimintatapojen kehittämisestä.

Lisätietoja:

Ville Auvinen: 040-724 4379, ville@rakennusauvinen.fi

Pasi Auvinen: 0400-249 555, pasi@rakennusauvinen.fi

Pekka Lakosalmi: 050-5963872, pekka@rakennusauvinen.fi

Miika Latvakoski: 0400-226012, miika@rakennusauvinen.fi